Door fraudegevoeligheid van papieren paardenpaspoorten is niet te garanderen dat Nederlands paardenvlees veilig is. 

Dat meldt Eenvandaag dinsdag.

De grootste problemen worden veroorzaakt door medicatie, die vaak niet wordt geregistreerd in het paardenpaspoort. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er in 2012 vier keer zoveel paarden dan gemiddeld in eerdere jaren zijn geslacht. 

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken eist van dierenartsen dat zij de registratie beter op orde krijgen. Daarnaast wil Dijksma een nieuw registratiesysteem.

Vooral de verstrekking van Phenylbutazone (Bute), een veelgebruikte pijnstiller, zorgt voor veel problemen. Eenvandaag meldt dat toediening van dit middel zelden of nooit in het paardenpaspoort wordt genoteerd, waardoor het paard gewoon wordt geslacht voor consumptie door mensen.

Phenylbutazone werd in Engeland aangetroffen in met paardenvlees gemengd rundvlees. Ook bij vleesverwerker Willy Selten uit Oss werd Phenylbutazone in het paardenvlees gevonden.

Schadelijk

Het middel kan schadelijk zijn voor mensen als het regelmatig wordt ingenomen. Vooral het beenmerg en de aanmaak van bloedcellen zijn hiervoor gevoelig.

In 2010 werd al door Amerikaanse onderzoekers gewaarschuwd dat het middel een risico voor de volksgezondheid is.

Europees systeem

Dijksma erkent dat het paardenpaspoort niet waterdicht is. "Ik vind dat het hele systeem verbeterd moet worden", zegt de staatssecretaris. "Dierenartsen moeten beter registreren en ik wil dat wij in ons centrale register voortaan gaan bijhouden dat er gebruik is gemaakt van een geneesmiddel."

Een nieuw Europees systeem moet het probleem volgens Dijksma definitief oplossen. "We zien dat we in dit hele systeem een paar zaken nog niet helemaal goed geregeld hebben. Daarom wil ik op Europees niveau vragen om een identificatie en registratieregister voor paarden. Zoals we dat ook kennen voor rundvlees. Dat is nodig om de beesten beter te traceren."