De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat toch nog onderzoek doen naar de declaraties van interniste Marion Blonk van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. 

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer gemeld.

Het ziekenhuis heeft verzekeraars destijds al gewaarschuwd omdat de arts behandelingen niet volgens de regels declareerde. In forensisch accountantsonderzoek werd daarna de conclusie getrokken dat van fraude geen sprake was. 

Wel kreeg de interniste een waarschuwing van het ziekenhuis en werd te veel gedeclareerd geld terugbetaald aan de verzekeraars.

''Meer duidelijkheid over wat precies is misgegaan bij de declaraties van de betreffende internist kan dergelijke situaties in de toekomst helpen voorkomen'', schrijft de minister over de reden van het onderzoek door de NZa.

Onder vuur

Blonk ligt al lang onder vuur. Een collega waarschuwde in 2009 het ziekenhuis dat ze niet zou functioneren. De leden van de maatschap Inwendige Geneeskunde proberen op dit moment haar ontslag af te dwingen via een arbitragezaak.