AMSTERDAM - Tienduizenden verstandelijk gehandicapten moeten door bezuinigingen op de AWBZ straks zelfstandig wonen terwijl zij dat helemaal niet aankunnen. 

Hun handicaps en hun slechte gezondheid maken dat onmogelijk, concludeert het Erasmus MC in een wetenschappelijke analyse.

Van de 65 duizend volwassenen die nu in een groepshuis van een zorgorganisatie wonen moet 53 procent volgens onderzoeker Heleen Evenhuis zelfstandig gaan wonen als de hervormingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten doorgaan.

De mensen die zwaar verstandelijk gehandicapt zijn mogen in de groepshuizen blijven wonen, maar degenen met een lichte verstandelijke handicap niet. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met het syndroom van Down.

Zelfredzaam

Zij zijn volgens Evenhuis redelijk zelfredzaam en hebben bijvoorbeeld aangepast werk, maar hebben volgens haar nooit de vaardigheden kunnen leren om een huishouden te voeren. Het gaat dan om zaken als boodschappen doen, eten klaarmaken, de was doen, medicijnen innemen en met geld omgaan.

Door een opeenstapeling van ziekten en beperkingen zouden ze vaak toch veel zorg nodig hebben. "Wij denken dat die complexe zorg teveel gevraagd is van huisartsen, thuiszorg en zeker de mantelzorg", stelt Evenhuis.

Zij vindt dat de zorg voor lichter verstandelijk gehandicapten in de AWBZ moet blijven. Bij verstandelijk gehandicapten die in de lichtste categorie vallen zou per geval moeten worden bekeken welke zorg nodig is.

Tweede Kamer

Het ziekenhuis heeft de bevindingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor het onderzoek werden ruim duizend verstandelijk gehandicapte 50-plussers gevolgd.