AMSTERDAM - Op de lijst van fouten in de gezondheidszorg die in handen is van RTL staan 38 gevallen waarin slecht of niet handelen van hulpdiensten mogelijk heeft geleid tot het overlijden van patiënten.

In die gevallen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in kaart bracht over de jaren 2010 - 2012 werden vragen van patiënten aan huisartsenposten en het alarmnummer niet goed ingeschat waardoor er te laat een ambulance gestuurd werd, zo meldt RTL Nieuws.

De informatie van de IGZ betreft een lijst serieuze fouten en ongelukken die hebben geleid tot ernstige schade voor patiënten of zelfs tot hun dood. Het is nog niet duidelijk in hoeveel zaken artsen of instellingen iets te verwijten valt. 

In de spoedhulp komt het voor dat signalen van hartinfarcten niet goed worden opgemerkt, waardoor reanimatie te lang uitblijft en mensen komen te overlijden. Hoe vaak dit gebeurt is niet duidelijk.

De IZG krijgt elk jaar 250 calamiteitenmeldingen vanuit huisartsenposten. Eerder bleek al uit onderzoek dat het in 30 procent van die gevallen gaat om foute inschattingen van de dienstdoende hulpverlener.