BAARN - Kinderen die bijna iedere dag ontbijten lijken slimmer. Ze scoren verbaal duidelijk beter en haalden ook meer punten bij een IQ-test.

Onderzoekers van de University of Pennsylvania School of Nursing bestudeerden de gegevens van 1269 zesjarigen in China. Kinderen die bijna nooit ontbeten scoorden 5,6 punten lager op een verbale test dan de kinderen die iedere ochtend keurig aten.

Op een vaardighedentest was de score van de niet-ontbijters 2,5 punt lager. De totale IQ-score verschilden gemiddeld 4,6 punten.

Ontwikkeling

Kinderen rond de 6 jaar ontwikkelen snel. Ontbijten is belangrijk. Na een nacht van vasten, fungeert het ontbijt als brandstof voor onder andere de hersenen. Maar samen ontbijten heeft ook een sociale component. Discussies tijdens de maaltijd bevorderen de cognitieve ontwikkeling: kinderen vergroten hun woordenschat, leren verhalen begrijpen en vergroten hun kennis.

Leefstijl

"In de kindertijd worden veel eet- en leefstijlpatronen al ontwikkeld. Goede gewoonten hebben vaak belangrijke lange termijn effecten", aldus hoofdonderzoeker Jianghong-Liu. "Dit geldt ook voor ontbijten.

Onregelmatig ontbijten wordt al in verschillende onderzoeken in verband gebracht met andere ongezonde gewoonten als roken, alcohol gebruik en weinig bewegen."