Maandag 23 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Dokter online EPD elektronisch patientendossier

Moeizame weg naar e-patiëntendossier

DEN HAAG - Al zo'n 16 jaar wordt geprobeerd een landelijk elektronisch systeem in te voeren dat artsen en apothekers toegang geeft tot het medisch dossier van een patiënt. 
Door ANP

Daardoor zou het aantal medische missers moeten afnemen. De Landelijke Huisartsen Vereniging schaarde zich dinsdag achter de nieuwe opzet van het systeem.

November 2008: Na vele jaren van discussie en voorbereiding begint het landelijke elektronisch patiëntendossier (EPD) stapsgewijs. Hoewel de Tweede Kamer nog niet over het dossier heeft besloten, krijgen Nederlanders al wel een brief met informatie over het systeem en een formulier om bezwaar te maken.

Januari 2009: De verplichte aansluiting op het EPD van huisartsen en andere zorgverleners wordt uitgesteld.

Juni 2010: De Eerste Kamer blijft grote zorgen houden over het EPD en wil dat de invoering ervan wordt stopgezet.

April 2011: De Eerste Kamer haalt een streep door het EPD, omdat de privacy van de patiënt onvoldoende kan worden gegarandeerd. Op dat moment is bijna 60 procent van de hulpverleners vrijwillig aangesloten bij het EPD, waardoor van miljoenen Nederlanders medicatiegegevens zijn op te vragen. De Eerste Kamer wil wel een kleinere, regionale opzet van het elektronisch patiëntendossier.

December 2011: Huisartsen, ziekenhuizen, apothekers en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie worden het eens over een doorstart van het elektronisch patiëntendossier. Ze richten een organisatie op, de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, die verantwoordelijk wordt voor de uitwisseling van medische gegevens. Het nieuwe systeem heet het Landelijk Schakelpunt (LSP). De minister trekt zich terug uit het veelbesproken en miljoenen kostende project.

December 2012: Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bepaalt dat alleen medische gegevens via het Landelijke Schakelpunt mogen worden uitgewisseld als een patiënt daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Daarom worden 7 miljoen Nederlanders uit het systeem gehaald. Iemand mag pas weer worden toegevoegd als hij of zij daarvoor opnieuw toestemming geeft.

Februari 2013: De Landelijke Huisartsen Vereniging, die 11.500 leden telt, doet mee met het nieuwe patiëntendossier. De kleinere Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (650 leden) wil naar de rechter stappen om invoering van het LSP te voorkomen, onder meer omdat dat systeem niet zou stroken met het beroepsgeheim van artsen.

Aanbevolen artikelen