BAARN - In slechte tijden grijpen we eerder naar calorierijk voedsel: het zogenaamde 'comfortfood'. 

Onderzoekers van de Unversity of Miami laten dit zien met verschillende experimenten.

Als we het gevoel hebben dat het niet goed gaat, eten we calorierijker voedsel om langer verzadigd te zijn.

In een experiment waar deelnemers door woorden te leren onbewust de boodschap 'leef met de dag' meekregen, aten deze deelnemers 40 procent meer dan een controlegroep met neutrale woorden.

Overleven

"Door al het negatieve nieuws rondom onder andere de economie, zijn mensen dus ook geneigd om meer te eten uit een soort overlevingsdrang", legt onderzoeker Juliano Laran uit. "Misschien moeten we voor een gezonde start van 2013 het nieuws wat meer mijden."

Opvallend was dat uit de meerdere experimenten bleek dat de proefpersonen niet verlangden naar de smaak van calorierijk voedsel, maar naar de calorieën op zichzelf. In een experiment werd een deel van de deelnemers verteld dat zij calorie-arme chocolade aten. Deze groep at niet meer, bij de 'leef met de dag'-boodschap. Bij 'normale' chocolade was dit wel het geval.

De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Science.