UTRECHT - Het aantal mensen met een psychische aandoening groeit ieder jaar met bijna 200.000 personen.

Jaarlijks ontwikkelen 191.400 mensen voor het eerst bijvoorbeeld een angststoornis of stemmingsstoornis. Risicogroepen zijn jongeren, lager opgeleiden en mensen met een laag inkomen.

Dat staat in de eerste resultaten van de studie 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2' (Nemesis-2) van het Trimbos Instituut. De resultaten zijn donderdag naar buiten gebracht.

Ziektebeelden

Angststoornis en stemmingsstoornis kwamen het vaakst voor. Van de afzonderlijke aandoeningen waren dat depressie, specifieke fobie, alcoholmisbruik, gegeneraliseerde angststoornis en paniekstoornis.