Zondag 2 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
sigaret sigaretten roken

Meeste ouders voor 18-jaargrens alcohol en tabak

UTRECHT - 80 procent van de ouders met kinderen in de puberleeftijd ondersteunt de verhoging van de minimumleeftijd voor het kopen van tabak en alcohol naar 18 jaar.

Dat is een van de conclusies van het Peilstationsonderzoek Ouders 2012 van het Trimbos-instituut.

In het Peilstationsonderzoek Ouders 2012 onderzocht Trimbos voor de derde keer sinds 2007 het opvoedgedrag van ouders ten aanzien van roken, alcohol- en cannabisgebruik. Voor het eerst is nu ook het internetgebruik onderzocht.

Strenge regels

Opvallend is dat het percentage ouders dat strenge regels stelt ten aanzien van roken en het drinken van alcohol voor het 16e jaar de afgelopen twee jaar verder is gestegen. Voor alcohol van 66 naar 72 procent, voor roken van 67 naar 76 procent.

Bij alcohol is er echter een groot verschil tussen het percentage ouders van 12-13 jarigen dat strenge regels stelt (83 procent) en het percentage ouders van 14-15 jarigen (52 procent).

Opvoedgedrag

In het onderzoek is gekeken naar algemeen opvoedgedrag, zoals het geven van steun en weet hebben van wat een kind doet, en naar opvoedgedrag gericht op roken, drinken en cannabisgebruik.

Het blijkt dat het middelenspecifieke opvoedgedrag het sterkst samenhangt met het risicogedrag van het kind. Kinderen roken minder vaak wekelijks en hebben minder vaak de afgelopen maand alcohol gedronken wanneer ouders strenge regels stellen over roken en alcohol.

Hetzelfde zien we wanneer ouders meer vertrouwen hebben in hun eigen maatregelen op dit gebied en de invloed die dit heeft op hun kind.

Onderschatting

Voor alle ouders geldt nog steeds dat zij het gebruik van zowel tabak, alcohol als cannabis door hun kinderen chronisch onderschatten. Ze weten vaak wel dat hun kind alcohol drinkt, maar onderschatten de hoeveelheid.

Wat roken betreft weet slechts de helft van de ouders dat hun kind dit doet, van het cannabisgebruik weet slechts een kwart van de ouders

Internet

Voor het eerst zijn ouders ook bevraagd over hun opvoedingsstijl ten aanzien van internetgebruik. De helft van de scholieren wordt niet gecontroleerd op welke sites zij bezoeken en met wie ze contact hebben. Hoewel de helft van de ouders beweert strenge regels te stellen ten aanzien van het internet, herkent slechts één op de vijf scholieren dit.


Lees meer over:

Tabak en rokenAlcohol

Aanbevolen artikelen