GRONINGEN - Mensen met type 2 diabetes die hun aandoening goed reguleren met geneesmiddelen, hebben een levensverwachting die even hoog is als die van de algemene Nederlandse bevolking.

Deze conclusie trekt onderzoeker Esther Gerrits uit een langlopende studie in Zwolle. Zij promoveert op de resultaten van haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het merendeel van de mensen met type 2 diabetes is onder behandeling en controle van de huisarts. Diabetes type 2-patiënten hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Daarom is de regulering van risicofactoren hiervoor, zoals verhoogde bloeddruk en cholesterol, onderdeel van de diabeteszorg. Patiënten die deze zorg krijgen, hebben eenzelfde levensverwachting als de algemene bevolking, zo stelde Gerrits vast. 

Vaatziekten

Daarnaast vond zij dat diabeten met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld een doorgemaakt hartinfarct, of eiwit in de urine, wel een verminderde levensverwachting hebben ten opzicht van de algemene bevolking.

Eiwit in de urine duidt op schade in de bloedvaten en nieren en kan een voorbode zijn van (chronische) nierziekte. Het is een risicofactor voor sterfte bij diabeten.