BAARN - Het nemen van bètablokkers verlaagt mogelijk de kans op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. 

Dat suggereert Amerikaans onderzoek onder 774 mannen.

Uit het onderzoek blijkt dat Japans-Amerikaanse mannen die bètablokkers gebruiken minder kans hebben op veranderingen in de hersenen die wijzen op dementie. Bètablokkers worden doorgaans voorgeschreven aan mensen met een hoge bloeddruk.

Voor het onderzoek werden de hersenen van 774 overleden mannen bestudeerd. Ze werden onderverdeeld in drie groepen. Eén groep die bètablokkers nam, een groep die andere bloedverdunners slikte en een groep die helemaal niets nam.

Bij de mannen die de bètablokkers gebruikten, waren de minste veranderingen die wijzen op dementie te zien.

Te specifieke groep

Volgens de onderzoekers is het ook nog veel te vroeg om conclusies te trekken. Zo vond het onderzoek plaats bij te specifieke groep: alleen Japans-Amerikaanse mannen.

Wel is het duidelijk dat er een link is tussen hoge bloeddruk en het krijgen van dementie. Het zou ook zo kunnen zijn dat het de lagere bloeddruk is die tegen Alzheimer en andere vormen van dementie beschermt en niet de stof die in de bètablokkers zit.

De studie zal in maart gepresenteerd worden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Neurology.