AMSTERDAM - Mensen met overgewicht hebben betere overlevingskansen en herstellen beter na een beroerte dan mensen met een gezond gewicht.

Mensen met ondergewicht hebben de slechtste prognose na een beroerte.

Dat schrijft een internationaal team van wetenschappers in de nieuwste editie van het European Heart Journal. Ze baseren hun conclusies op een grote klinische studie naar beroertes en TIA's (waarschuwingsberoertes).

een beroerte is een verstoring van de bloedtoevoer in de hersenen. Dat kan zijn door een bloeding of doordat een bloedpropje een bloedvat afsluit.

Mensen met licht overgewicht (BMI 25-30) hadden 14 procent minder kans te overlijden aan een beroerte dan mensen met een normaal gewicht (BMI 18,5-25).

Mensen met matig tot zwaar overgewicht (een BMI boven de 30) hadden 24 tot 45 procent minder kans te overlijden. Hoe dikker hoe beter dus in dit geval.

Minder complicaties

Mensen met overgewicht hielden ook minder complicaties over aan hun beroerte, zoals gedeeltelijke verlamming over aan hun beroerte. Daarnaast was de kans op een tweede beroerte bij hen lager.

Ze waren minder vaak afhankelijk van mensen in hun omgeving en hadden minder medische zorg nodig. Ook in deze categorie scoorden mensen met ondergewicht het slechtst.

Klinische waarde

De onderzoekers vermelden wel dat de obese beroertepatiënten gemiddeld jonger waren en mede daardoor beter herstelden. Toch stellen ze dat hun resultaten klinische waarde hebben. De bevindingen gaan in tegen het advies dat artsen meestal geven aan mensen na een beroerte, namelijk afvallen.

Eerder deze week werd ook bekend dat licht overgewicht de algemene kans op een vroege dood verlaagt. Dit soort studies stellen vooral het BMI als maat voor gezond en ongezond gewicht ter discussie. Die maat lijkt vooral gebaseerd op esthetische normen.