DEN HAAG - Er gaan steeds minder mensen onder de 65 dood en meer mensen ouder dan 80.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opvallend is vooral dat er steeds minder mannen op jonge leeftijd sterven en juist meer op late leeftijd.

In 2001 ging er nog bijna 26.700 mensen onder de 65 dood, in 2011 nog maar 23.600. Een daling van 11,6 procent. Dat is vrijwel geheel te danken aan het feit dat er veel minder mannen doodgaan in die leeftijd, het aantal vrouwen onder de 65 dat overlijdt is minder hard gedaald.

''In het algemeen worden we steeds ouder dankzij medisch ingrepen en operaties. Een prop in de bloedbaan hoeft niet meer het einde te betekenen en bepaalde ziektes zijn niet meer zo dodelijk als eerst", verklaart demograaf van het CBS, Jan Latten.

''Ook scheelt het dat er bijvoorbeeld minder verkeersdoden vallen."

Minder mannen

Dat is ook een deel van de verklaring waarom vooral minder mannen sterven. ''Er gaan meer mannen dan vrouwen dood in het verkeer. Een ander deel van de verklaring daarvoor is dat mannen eerder in de geschiedenis weer zijn gestopt met roken en dus minder sterven aan longkanker. Er stoppen minder vrouwen en daardoor zie je dat het sterftegetal onder vrouwen redelijk gelijk blijft", aldus Latten.