Zondag 2 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
hersenen

'Parkinsonpatiënten vaker opereren'

GRONINGEN - Patiënten met de ziekte van Parkinson kunnen veel vaker dan nu gebeurt een hersenoperatie ondergaan die er voor zorgt dat ze langer en min of meer normaal kunnen functioneren.

Dat stellen neuroloog Teus van Laar en neurochirurg Michiel Staal van het UMCG in Groningen.

Volgens Van Laar en Staal zou de ingreep zeker 150 keer per jaar kunnen worden toegepast. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Nu ondergaan in Nederland zo'n 70 Parkinsonpatiënten per jaar een hersenoperatie.  

Bij de operatie worden een of twee elektroden diep in de hersenen ingebracht. Tot voor enkele jaren terug werd gedacht dat de operatie alleen geschikt was voor patiënten in het eindstadium van Parkinson. Van Laar en Staal peliten ervoor de ingreep vaker te doen bij patiënten in een vroeger stadium van de ziekte, omdat die na de ingreep langer min of meer normaal kunnen functioneren.

Op dit moment hebben ongeveer 50.000 mensen in Nederland de ziekte van Parkinson. Dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen door de vergrijzing. Parkinson is een ongeneeslijke hersenziekte die meestal tot motorische problemen leidt, zoals stijfheid, traagheid en beven.

Diepe hersenstimulatie

Vaak worden mensen met Parkinson behandeld met medicijnen. Als die minder goed werken, is in een aantal gevallen 'diepe hersenstimulatie' mogelijk. Daarbij worden elektroden geïmplanteerd, die worden verbonden met een soort pacemaker. Die geeft stroompjes af die de werking van de hersenen meer in balans brengen.

De meeste van deze hersenoperaties worden gedaan in het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Volgens Van Laar en Staal wordt de ingreep minder vaak toegepast dan zou kunnen doordat nu veel patiënten te laat of niet worden doorverwezen, deels vanwege angst voor een hersenoperatie.


Lees meer over:

Parkinson

Aanbevolen artikelen