BRUSSEL - Belgische kinderen krijgen steeds meer medicijnen voorgeschreven. Kinderen onder de 18 hebben afgelopen 5 jaar 15 procent meer pillen gekregen. 

De stijging doet zich voor bij bijna alle medicijnen voor kinderen.

Vooral het gebruik van maagzuurremmers heeft afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Er worden jaarlijks meer dan 3 miljoen van dergelijke middelen voorgeschreven, een stijging van meer dan 50 procent.

Ook medicatie tegen psychoses en ADHD-middelen gaan steeds meer over de toonbank, met stijgingen van rond de 35 procent.

Middelen voor jonge diabetespatiënten worden bijna een kwart meer verkocht. Voor astma is dat 21 procent, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Riziv, die de krant het Laatste Nieuws heeft ingezien.

Geschokt

Kinderartsen en psychiaters tonen zich in de krant geschokt over de cijfers. ''We schrijven kinderen veel te makkelijk en veel te veel medicatie voor'', aldus professor kindergeneeskunde Yvan Vandenplas.

''Een alarmerende evolutie die dringend een halt toegeroepen moet worden. De bijwerkingen van deze middelen zijn veel te gevaarlijk om er zo licht mee om te springen.''

Consumptieproduct

Psychoanalyticus Stein van Heule van de universiteit Gent verklaart de stijging door de wijze waarop mensen naar geneeskunde kijken.

''Mensen zien geneeskunde als comsumptieproduct. Net zoals bij een kapotte computer die ze vervangen, moet ook een ziekte liefst in 1-2-3 opgelost zijn. Dus zoeken ze hun heil in geneesmiddelen die voor deze quick fix zorgen. Zeer onrustwekkend.''