ROTTERDAM - Een groot deel van de huidkankerpatiënten zou in de toekomst volledig door de huisarts behandeld kunnen en moeten worden. 

Nu nog komt naar schatting meer dan 90 procent van de mensen met huidkanker bij de dermatoloog terecht, maar dat aantal moet drastisch omlaag.

Dat zal bijzonder hoogleraar dermatologie Tamar Nijsten vrijdag betogen tijdens zijn intreerede aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

''In een derde tot de helft van de gevallen moet de huisarts een heel eind kunnen komen'', denkt Nijsten.

Basaalcelcarcinoom

Vooral in de behandeling van de relatief eenvoudige vorm van huidkanker basaalcelcarcinoom kunnen huisartsen een belangrijke rol gaan vervullen. Dit soort huidkanker zaait meestal niet uit en mensen gaan er niet dood aan, maar de kankervlekjes moeten wel weggesneden worden, omdat ze anders voortwoekeren onder het huidoppervlak.

''Zeker als het om minder agressief groeiende huidkankers gaat op gemakkelijk te opereren plekken kan de huisarts dat zelf doen. Een kwaadaardig vlekje op het puntje van de neus kunnen dermatologen dan weer voor hun rekening nemen.''

Opleiding

In hun opleiding krijgen huisartsen volgens Nijsten veel te weinig onderwijs in het diagnosticeren en behandelen van huidkanker.

''Het aantal uren dat er aandacht aan besteed wordt, staat niet in verhouding tot de enorme omvang van het probleem.'' Maar ook aan de opleiding van dermatologen valt nog wat te verbeteren. Door meer aandacht te besteden aan chirurgische vaardigheden, kunnen onnodige verwijzingen naar chirurgen worden voorkomen.

Diagnose

Elk jaar krijgen volgens Nijsten ongeveer 80.000 mensen de diagnose huidkanker. ''Die kunnen voor een groot deel door huisartsen behandeld worden. Niet elke astma-aanval eindigt bij de longarts en niet elke obesitaspatiënt komt terecht bij de endocrinoloog. Zo moet het ook gaan bij mensen met huidkanker. Die moeten niet langer automatisch allemaal bij dermatologen terechtkomen.''

De behandeling van mensen met melanomen, ontaarde moedervlekken, hoort overigens wel door een specialist te gebeuren, vindt Nijsten. Dit soort huidkanker kan uitzaaien en mensen kunnen er dood aan gaan.