NIJMEGEN - Een intensievere therapie met antibiotica verbetert de behandeling van patiënten met tuberculeuze hersenvliesontsteking aanzienlijk.

Onderzoekers van het UMC St Radboud komen tot die conclusie.

Samen met Indonesische collega's publiceren zij de resultaten van hun onderzoek online in the Lancet Infectious Diseases. Meningitis is de meest ernstige vorm van tuberculose. De helft van de patiënten overlijdt aan de aandoening, die ook in Nederland jaarlijks slachtoffers maakt.

De behandeling van tuberculeuze (TB) hersenvliesontsteking (meningitis) bestaat uit een combinatie van antibiotica die de afgelopen veertig jaar nauwelijks is veranderd. Andere infecties van de hersenen worden vaak met hogere doses antibiotica bestreden, maar het was niet eerder onderzocht of zo’n hogere dosis ook nuttig is voor TB meningitis.

In het bloed

"In een ziekenhuis in Indonesië deden 60 patiënten mee aan het onderzoek, een gerandomiseerde gecontroleerde trial", vertelt onderzoeker Reinout van Crevel.

"Daarbij vergeleken we de standaardbehandeling - zes maanden de gebruikelijke antibiotica slikken -, met een intensievere behandeling waarbij de patiënten de eerste twee weken een hogere dosis rifampicine direct in het bloed kregen en een normale of hogere dosis van het antibioticum moxifloxacine ontvingen. In het resterende half jaar kregen ze de standaardbehandeling."

Resultaat

De intensieve behandeling leidde tot hogere concentraties antibiotica in het bloed en hersenvocht, maar de bijwerkingen namen niet toe. Daarbij zagen de onderzoekers een hogere overlevingskans. Bij de standaardbehandeling was 65 procent van de patiënten na een half jaar overleden, bij de intensievere behandeling 35 procent. De onderzoekers konden het verschil niet verklaren met andere factoren.

Dit onderzoek roept twijfels op over de effectiviteit van de huidige standaardbehandeling voor TB meningitis. Na afronding van het onderzoek zijn ook in Nederland al diverse patiënten intensiever behandeld, steeds met goede resultaten.