Zondag 2 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Cito-toets groep 8-leerlingen

Migraine bij kinderen beïnvloedt schoolprestaties

AMSTERDAM - Kinderen die last hebben van migraine presteren minder goed op school dan kinderen die niet kampen met deze ernstige vorm van hoofdpijn.

Dat toont een nieuwe studie aan, gepubliceerd in het tijdschrift Neurology.

Uit de studie blijkt dat kinderen met migraine 30 procent meer kans hebben om onder het gemiddelde te presteren op school dan kinderen die niet lijden aan hoofdpijn.

Een sterkere associatie tussen migraine en slechte prestaties op school werd door de onderzoekers gezien bij kinderen die kampen met een ernstige vorm van migraine, last hebben van chronische migraine of van langdurige migraineaanvallen. Ook was dit verband sterker bij kinderen met gedragsproblemen.

Behandeling

Onderzoekers Marcelo E. Bigal laat weten dat ouders en leerkrachten deze hoofdpijn serieus moeten nemen en ervoor moeten zorgen dat kinderen met migraine passende medische zorg en behandeling krijgen.

De studie omvatte meer dan 5.000 Braziliaanse kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. De onderzoekers bestudeerden de gegevens over de prestaties van de leerlingen. Ook werd er een vragenlijst door de leerkrachten van de kinderen ingevuld en werden de ouders van de kinderen ondervraagd.


Lees meer over:

migraine

Aanbevolen artikelen