UTRECHT - Mensen die op jonge leeftijd een psychose doormaken, hebben dezelfde toekomstwensen als hun leeftijdsgenoten.

Ze hebben echter een aanzienlijke achterstand bij het realiseren van hun dromen. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.

Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie, interviews met jongeren en een online onderzoek. Uit de drie deelonderzoeken komt hetzelfde beeld naar voren: de kwaliteit van leven daalt bij het merendeel van de jongeren al vanaf de eerste voortekenen van een psychose.

Jongeren die een psychose hebben doorgemaakt scoren op nagenoeg alle aspecten van kwaliteit van leven lager dan hun gezonde leeftijdgenoten. Het gaat om sociale contacten, opleiding en werk, cognitief functioneren, zelfwaardering, woonsituatie en vrije tijd.

Dit komt vooral door de psychose en de benodigde tijd voor herstel en/of acceptatie. Hierdoor liggen zelfstandig wonen, een relatie en baan verder buiten hun bereik.

Beestje

Jongeren met psychotische ervaringen blijven daarentegen net als hun leeftijdsgenoten gewoon dromen van 'huisje, boompje, beestje', maar die droom staat bij hen verder af van hun huidige situatie.

Opvallend is dat voor ruim een derde van de jongeren de kwaliteit van leven juist is toegenomen na hun psychose, al blijft deze lager dan die van leeftijdsgenoten. Een verklaring voor de gestegen levenskwaliteit is dat het vaak al langer niet goed ging en er door de psychose aandacht is gekomen voor de problematiek.

Ook lijken mensen met psychotische ervaringen eerder tevreden, mogelijk omdat ze vanuit een diep dal zijn gekomen. Ze waarderen meer dan de mensen uit de referentiegroep de dingen die goed gaan, en stellen daarbij ook minder hoge eisen.