MAASTRICHT : Horen met je kiezen behoort sinds kort tot de mogelijkheden dankzij een Amerikaanse vinding SoundBite. De eerste Europese patiënten zijn met het apparaatje uitgerust in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+.

"De SoundBite is bedoeld voor patiënten die geen gewoon hoorapparaat kunnen dragen of die aan één kant doof zijn", lichten KNO-arts Robert Stokroos en audioloog Erwin George toe.

Het apparaat is ontwikkeld in de Verenigde Staten. "Daar hebben inmiddels al een tweehonderdvijftig patiënten een SoundBite gekregen, en vrijwel iedereen is er enthousiast over. Voor ons reden om dit apparaatje ook in Europa uit te gaan proberen", zeggen Stokroos en George. 

Zo'n SoundBite bestaat uit twee onderdelen: een op maat gemaakt beugeltje dat over de achterste kiezen van de bovenkaak wordt geklemd. Daaraan zit een, eveneens op maat gemaakt, uitneembaar plaatje. Dit staat in verbinding met een klein hoorapparaatje (microfoontje) voor in het ene oor.

Hierdoor komt het geluid binnen en via de trilling door het SoundBite-plaatje en het kaakbot wordt het doorgegeven aan het andere oor. Voorwaarde is dat patiënten beschikken over twee gezonde kiezen in de bovenkaak, anders functioneert de SoundBite niet.

Operatie

Tot nu toe kon deze categorie slechthorende patiënten uitsluitend operatief worden geholpen met een in het bot verankerd hoortoestel (een Bone Conduction Device).

Jaarlijks wordt deze ingreep in Maastricht bij een vijftigtal patiënten uitgevoerd. De SoundBite vormt nu een mogelijk alternatief voor mensen die om wat voor reden dan ook hier niet voor in aanmerking kunnen of willen komen.