UTRECHT - Mensen met een lichamelijke chronische ziekte of handicap zijn er sinds 2009 gemiddeld 172 euro per jaar op achteruit gegaan.

In dat jaar werd de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) van kracht. De huishoudens met lage inkomens zijn er sinds die tijd op vooruit gegaan (gemiddeld 329 euro per jaar) en huishoudens met een hoog inkomen er op achteruit: 563 euro per jaar.

Dat blijkt uit een woensdag gepresenteerd onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel).

De reden dat het gemiddeld besteedbare inkomen lager uitvalt, is omdat veel ziektekosten voor 2009 nog aftrekbaar van de belasting waren.

Vooruit

Na invoering van de nieuwe wet, is 35 procent van de huishoudens er gemiddeld 329 euro op vooruit gegaan. Dit zijn vooral huishoudens van chronisch zieken of gehandicapten met lagere inkomens, alleenstaande arbeidsongeschikten of paren die alle twee arbeidsongeschikt zijn.

De helft van de huishoudens is er op achteruit gegaan met de nieuwe wet, namelijk ruim 500 euro per jaar. Dit zijn vooral chronisch zieke mensen met hogere inkomens of echtparen die niet (volledig) arbeidsongeschikt zijn.