GENT - Werken op een niveau dat een stuk lager is dan je opleidingsniveau heeft nadelige gevolgen voor je mentale gezondheid.

Dat concluderen sociologen van de Universiteit Gent na analyse van gegevens uit de European Social Survey.

Er zijn steeds meer hoogopgeleiden, maar het aanbod van passend werk houdt geen gelijke tred met deze toename. Daardoor werken steeds meer mensen onder hun niveau. De Vlaamse onderzoekers noemen dit fenomeen 'overscholing'.

Depressie

Overscholing kan schadelijke gevolgen hebben. Hooggeschoolden die geen baan vinden die uitdagend of betekenisvol genoeg is, blijken meer depressieve klachten te vertonen dan andere hooggeschoolden. Deze bevinding geldt zowel voor vrouwen als voor mannen.

Onderzoek

De sociologen baseren hun conclusies op gegevens van de European Social Survey. Hierin werden 19.375 Europeanen van 25 tot 60 jaar bevraagd, van wie de mate van overscholing op een objectieve wijze kon worden vastgesteld.