NIJMEGEN - Kinderen met gedragsproblemen lopen een groter risico op het ontwikkelen van een verslaving op latere leeftijd. 

Dat blijkt uit onderzoek waarop psychiater Pieter-Jan Carpentier promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Jongeren met de gedragsstoornis Conduct Disorder (CD), ofwel antisociaal gedrag vanaf vroege leeftijd, hebben een grotere kans op psychiatrische problemen op volwassen leeftijd. Ook raken ze vaker verslaafd. Hebben ze naast CD ook nog eens ADHD, dan lopen ze extra risico.

Carpentier deed uitgebreid onderzoek onder 193 heroïneverslaafde patiënten, die al jarenlang met methadon kregen. Hij stelde bij bijna driekwart van deze patiënten diverse psychiatrische stoornissen vast, zoals depressie, angsten en ook psychosen, met een directe negatieve weerslag op hun functioneren en hun levenskwaliteit.

Aantoonbaar

Het onderzoek laat verder zien dat bij de meerderheid van de deelnemers psychiatrische problematiek al in de jeugd aantoonbaar was. De psychiater pleit voor vroegtijdige signalering en behandeling van deze risicojongeren.

"De verslaafden in mijn onderzoeksgroep zijn als kind nooit behandeld voor hun gedragsstoornissen. Effectieve behandelmethoden zijn er nu wel. Toch is behandelen niet eenvoudig, omdat bij deze kinderen met gedragsproblemen vaak sprake is van een stapeling van problemen.''

''Omdat de gedragsstoornissen deels erfelijk zijn, hebben de ouders vaak ook psychiatrische problemen. Vroegtijdig opsporing en behandeling kan niet alle problemen voorkomen, maar de ernst er van wel verminderen."