AMSTERDAM - Het aantal mensen dat vorig jaar door euthanasie is overleden is gestegen tot 3695. Dat is achttien procent meer dan de 3136 gevallen in 2010.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2011 dat de vijf regionale toetsingscommissies euthanasie dinsdag bekendmaakten.

In 3346 gevallen ging het om levensbeëindiging op verzoek en in 196 gevallen om hulp bij zelfdoding. In 53 gevallen ging het om een combinatie van beide.

De stijging in het aantal euthanasiegevallen is sinds 2006 zichtbaar. Wat daar de exacte oorzaak van is wordt onderzocht.

Lijkschouwer

Sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002 is een arts die meewerkt aan euthanasie verplicht dat te melden aan de lijkschouwer. Deze maakt hier vervolgens melding van bij een van de vijf regionale toetsingscommissies, die bekijken of de arts volgens de procedure heeft gehandeld.