BAARN - Huisartsen hebben minder patiënten, maar het aantal bezoeken is wel gestegen.

Dat blijkt uit het eindrapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de praktijkkosten en -inkomsten van huisartsen.

Het gemiddelde aantal ingeschreven patiënten per huisarts is gedaald ten opzichte van de vorige meting. In 2010 had een huisarts gemiddeld 2.100 patiënten, vier jaar eerder was dat nog 2.300.

Vergrijzing

Het aantal consulten is gestegen met 20 procent naar bijna 8.900 consulten per jaar. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) komt dat door de toenemende vergrijzing en doordat huisartsen behandelingen van het ziekenhuis overnemen.

De inkomsten van een huisartsenpraktijk bedroegen in 2010 gemiddeld 314.000 euro per jaar. De kosten voor een praktijk lagen rond de 165.000 euro. De NZa zal deze gegevens gebruiken om voor 2013 juiste tarieven voor huisartsenzorg vast te stellen.