AMSTERDAM - Bevallingen met laag risico kunnen beter thuis gedaan worden, blijkt uit een analyse van verschillende studies

Dat schrijven wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen onder leiding van Ole Olsen woensdag in Cochrane Review.

Dit onderzoek is een update van een eerder groot onderzoek uit 1998 en bestaat uit vele verschillende studies. Het laat zien dat goed geplande thuisbevallingen op veel plekken in de wereld net zo veilig zijn als geplande ziekenhuisgeboorten. Daarnaast zijn er vaak minder ingrepen nodig en zijn er minder complicaties.

Vroedvrouw

Let wel: het onderzoek gaat om een vergelijking tussen van te voren geplande thuis- en ziekenhuisbevallingen waar weinig complicaties te verwachten waren.

Tezamen met een ervaren vroedvrouw voor de thuisbevalling, was ook van te voren nagedacht over wat te doen als er wel onverhoopt complicaties optraden en hoe eventueel zo snel mogelijk toch in een ziekenhuis te komen.

Thuisbevallen is niet overal even goed georganiseerd, maar waar het kan, zou het goed geïntegreerd moeten worden met de gezondheidszorg.

Routine

Uit het meta-onderzoek blijkt onder meer dat routine en makkelijke toegang tot medische ingrepen de risico's van onnodige ingrepen vergroot. Dat verklaart waarom vrouwen die thuisbevallen een grote kans hebben spontaan te bevallen.

Ook zijn er bij thuisbevallingen tot wel 60 procent minder ingrepen nodig tijdens de bevalling, zoals keizersnedes en ruggenprikken.

"Rust is heel belangrijk om verstoring te voorkomen en te komen tot een natuurlijke geboorte," zegt Jette Clausen. "Thuis is de verleiding om onnodige ingrepen te doen een stuk minder. Er is bijvoorbeeld geen routinematige elektronische monitoring, die weer kan leiden tot verdere ingrepen."

Geen voorkeur

Clausen voegt eraan toe dat ingrepen aan het kraambed heel gebruikelijk zijn in veel landen, maar ingrepen kunnen leiden tot onbedoelde effecten. De routinematige monitoring zorgt bijvoorbeeld voor meer kunstmatig breken van de vliezen, dat kan weer leiden tot andere complicaties.

De onderzoekers stellen wel dat er uit de studie geen voorkeur te trekken is voor een thuis- of ziekenhuisbevalling, vooral omdat de onderzoeksgroepen niet experimenteel in te delen zijn: ieder mens heeft het recht om te kiezen voor de bevalling die men wil. Dit is zelfs vastgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het betreft hier dan ook observationeel onderzoek: praktijkonderzoek waarbij wel patiëntgegevens worden verzameld, maar geen sprake kan zijn van het systematisch scheiden van onderzoeksgroepen.