NIJMEGEN - Van iedere 1000 vrouwen die zich iedere twee jaar laat screenen op borstkanker, wordt bij 71 een tumor ontdekt. Bij 8 van hen wordt het leven gered door de screening.

Bij 8 van hen wordt het leven gered door de screening. Vier van de 71 vrouwen krijgt een behandeling die achteraf niet nodig blijkt.

Dat blijkt uit een grote Europese studie naar borstkankerscreening. De resultaten ervan staan donderdag gepubliceerd in het medische tijdschrift Journal of Medical Screening.

Nut

In Nederland wordt ruim twintig jaar bevolkingsonderzoek gedaan naar borstkanker bij vrouwen tussen 50 en 70 jaar. Het nut van de screeningen is een terugkerende discussie, vooral door het risico op onnodige behandelingen. Om op internationaal niveau duidelijkheid te krijgen, hebben deskundigen uit 9 Europese landen onderzoek naar de screeningen gedaan.

Voor Nederland maken onderzoekers van het UMC St Radboud, het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) en het Erasmus MC deel uit van dit consortium.