HEEZE - Ondanks de overname van thuiszorgorganisatie CDzorg door Meto-Buro, blijft de instelling onder verscherpt toezicht staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De thuiszorgorganisatie uit de Brabantse plaats Heeze was in mei van dit jaar voor 6 maanden onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege structurele tekortkomingen in de zorgverlening. Ook was er onvoldoende vertrouwen in de directie om deze problemen op te lossen.

De IGZ oordeelt na controles afgelopen maand dat Meto-Buro nog niet voldoet aan de randvoorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg, zo is dinsdag bekendgemaakt. Meto-Buro nam CDzorg half augustus over.

De organisatie verzorgt thuiszorg in Noord-Brabant en Noord-Limburg. Tijdens een bezoek in april ontdekte de inspectie dat de directeur en verschillende medewerkers geen geschikt diploma hadden voor de zorg die ze verleenden.