BAARN - Het UMC Utrecht heeft samen met de Stichting Lezen & Schrijven een toolkit 'Gezonde Taal', omgaan met laaggeletterdheid in de zorg' ontwikkeld.

Laaggeletterdheid bij patiënten leidt vaak tot slechtere therapietrouw.

De toolkit zet in op bewustwording van medewerkers in de zorg met informatie over de risico's die patiënten lopen en de misverstanden die kunnen ontstaan als patiënten onvoldoende geletterd zijn.

Daarnaast krijgen de zorgverleners concrete handvatten om laaggeletterdheid te herkennen en bespreekbaar te maken.

Communicatie

Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, is enthousiast over de toolkit:

"Goede communicatie tussen arts en patiënt is enorm belangrijk en essentieel voor een veilige behandeling. Laaggeletterdheid staat een goede communicatie in de weg. De toolkit is een mooi instrument voor de arts om die hindernis te verlagen."

Uit onderzoek blijkt dat mensen die de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen onvoldoende beheersen, minder gezond zijn en vaker een arts bezoeken dan mensen die wel geletterd zijn.

Laaggeletterden begrijpen (gezondheids)informatie en instructies vaak niet goed, waardoor de kans op fouten en misverstanden groot is.

Gevolgen

Zorgverleners kunnen niet voldoen aan de wettelijke plicht van informed consent als de patiënt de informatie niet goed begrijpt. Laaggeletterdheid leidt zo onder andere tot slechtere therapietrouw, maar ook tot een hogere no-show en vertraging in het proces.

Het eerste exemplaar van de toolkit is aangeboden aan Jan Kimpen, de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht.