BAARN - Het griepvirus kan mogelijk al worden doorgegeven voordat iemand ook maar griepsymptomen vertoond. Dat blijkt uit onderzoek van het Imperial College London bij fretten.

Als de resultaten ook voor mensen gelden, betekent dit dat mensen de griep ook doorgeven aan anderen voordat ze weten dat ze besmet zijn.

Op die manier is het dus erg lastig om grip te krijgen op epidemieën. Uit eerder onderzoek bleek dat de meeste besmettingen plaatsvinden nadat de eerste klachten zich openbaren, maar soms gebeurt het ook eerder.

Onderzoek

Fretten zijn vatbaar voor dezelfde griepvirussen en vertonen dezelfde symptomen als mensen. Tijdens het onderzoek werden geïnfecteerde fretten in contact gebracht met ongeïnfecteerde fretten.

De fase van de infectie varieerde. Overdracht van het virus vond al plaats voordat het eerste symptoom, koorts, zich openbaarde. Dit gebeurde zowel bij fretten in dezelfde kooi als bij fretten in aangrenzende kooien.

Al 24 uur na de infectie konden de fretten het griepvirus overdragen aan anderen. De eerste koortsverschijnselen staken pas na 45 uur de kop op en na 48 uur begonnen de fretten te niezen. Eerder onderzoek toonde al dat niezen niet nodig is om het griepvirus over te dragen. Ook tijdens normaal ademen komen virusdruppeltjes in de lucht.

Verspreiding

"Onze resultaten kunnen grote gevolgen hebben voor beleid rondom pandemieën", vertelt hoofdonderzoeker Wendy Barclay. "Het betekent dat de verspreiding van de griep heel moeilijk te controleren is. Daarbij zou het ook betekenen dat dokters en verplegers die geen griepprik halen hun patiënten risico laten lopen. Zij kunnen namelijk de griep overdragen zonder dat zij het weten."

Voor het onderzoek gebruikten de wetenschappers het Mexicaanse griepvirus waar in 2009 wereldwijd bijna 300.000 mensen aan stierven. De resultaten zijn verschenen in het tijdschrift PLOS ONE.