NIJMEGEN - Multiple Sclerose laat karakteristieke sporen na in de hersenvloeistof, ontdekte promovenda Agniezska Smolinska. Dat maakt het mogelijk om de ziekte in een heel vroeg stadium op te sporen.

Multiple Sclerose (MS) is een invaliderende ziekte, die ontstaat door de afbraak van het isolatiemateriaal van de zenuwbanen. Signalen van de hersenen komen dan niet meer goed bij de spieren. Signalen van de zintuigen komen niet meer goed bij de hersenen.

Magnetische resonantie

Agnieszka Smolinska ontdekte dat MS een karakteristiek patroon geeft van stofwisselingssporen, metabolieten. Dit metabolietenspoor is zichtbaar te maken met magnetische resonantie, NMR. Deze techniek bepaalt heel nauwkeurig de chemische samenstelling van de vloeistof. Voor de duidelijkheid: bij dergelijk onderzoek gaat niet de patiënt in de scanner, maar een monster van zijn hersenvloeistof.

Verwarrende symptomen

Tot nu kon MS alleen worden vastgesteld aan de hand van symptomen: er was er geen speciaal stofje bekend dat de ziekte ondubbelzinnig aantoont. Vervelend, want de vroege symptomen van MS kunnen ook verward worden met die van andere neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Lyme: slecht zien, tintelingen, vermindering van kracht, spastische bewegingen, duizeligheid en coördinatiestoornissen.