BAARN - Artsen schrijven vaak onnodig lang medicatie voor bij kinderen die geopereerd zijn aan epilepsie. Vroeg afbouwen is veilig, blijkt uit onderzoek van UMC Utrecht.

Kinderen met epilepsie, oftewel 'de vallende ziekte', kunnen steeds vaker geopereerd worden. Na de operatie wordt er vaak wel nog een à twee jaar antiepileptica voorgeschreven, uit angst voor terugkerende aanvallen.

Daardoor blijft lang onduidelijk of de operatie volledig succesvol was, en hebben kinderen vaak last van bijwerkingen zoals gedragsstoornissen en concentratieproblemen.

 

nternationaal onderzoek

Kinderneuroloog prof. dr. Kees Braun en drs. Kim Boshuisen van UMC Utrecht deden onlangs onderzoek naar deze problematiek.

Zij analyseerden samen met collega’s bijna 800 kinderen die tussen 2000 en 2008 epilepsiechirurgie ondergingen in 15 gespecialiseerde centra in heel Europa. Bij al deze kinderen werden de medicijnen afgebouwd na de operatie, soms al enkele maanden erna, soms pas na jaren.

Afbouwen kan snel

Het afbouwen van anti-epileptica blijkt al snel na de operatie veilig te kunnen, concluderen de wetenschappers aan de hand van hun onderzoek. Of een kind jaren na de operatie aanvalsvrij is, hangt niet af van het moment waarop het afbouwen begon.

Van de 766 onderzochte kinderen kreeg 12 procent na de operatie weer aanvallen. Het grootste deel hiervan werd weer aanvalsvrij na hervatten van medicatie. Uiteindelijk was 96 procent van de kinderen aanvalsvrij, met of zonder medicijnen.

Onnodige medicijnen

Braun: "Met dit onderzoek tonen we aan dat het veilig is om antiepileptica sneller af te bouwen bij geopereerde kinderen. Door snel af te bouwen weten we eerder of de operatie succesvol was en kunnen we bij een groot aantal kinderen onnodige en langdurige blootstelling aan
medicijnen en hun bijwerkingen voorkomen."

Ruim 40 operaties per jaar

Het UMC Utrecht is het enige ziekenhuis in Nederland waar epilepsiechirurgie bij kinderen plaatsvindt. Dat gebeurt 40 tot 45 keer per jaar. Een groot deel van de kinderen is na de operatie aanvalsvrij, bij de rest wordt meestal een sterke afname van het aantal aanvallen gezien.

Het Nationaal Epilepsie Fonds steunde het onderzoek financieel. Het onderzoek is gepubliceerd in de Lancet Neurology.