BAARN - Als oudere mensen goed kunnen zien, vallen zij minder vaak. Nieuw onderzoek toont nu dat een operatie voor cataract (grijze of groene staar) de kans op een heupfractuur bij ouderen met 23 procent vermindert.

De operatie is wellicht een kosteneffectieve manier om het risico op vallen en heupfracturen onder ouderen te verminderen, stellen de onderzoekers van de Brown University in het Journal of the American Medical Association.

Voor de studie bestudeerden zijn meer dan een miljoen mensen van 65 jaar en ouder die de diagnose cataract kregen tussen 2002 en 2009.

Van de bestudeerde mensen onderging iets meer dan een derde de staaroperatie. Gedurende het jaar van de studie kreeg 1,3 procent een heupfractuur.

Aantonen

Hoewel dit soort onderzoek geen oorzakelijk verband kan aantonen, was er wel degelijk een significante associatie tussen de operatie een fractuur.

Mensen die de operatie ondergingen hadden een jaar na de operatie 16 procent minder kans op een breuk. Bij patiënten met een ernstig cataract was het verband nog sterker: de kans op een heupfractuur was na de operatie 23 procent kleiner.

Cataract

Bij cataract is sprake van vertroebeling van de ooglens, hierdoor wordt het zicht verminderd. Cataract hangt vaak samen met ouder worden, meer dan de helft van de mensen ontwikkelt een vorm van deze staar tegen de tijd dat ze 80 zijn.

Bij een operatie wordt de vertroebelde lens vervangen door een kunstmatige.