BAARN - Lang werd gedacht dat je aan iemands oogbewegingen kunt aflezen of hij de waarheid spreekt of niet.

Naar rechts kijken terwijl je iets vertelt, zou duiden op liegen. Als je naar links kijkt, spreek je de waarheid. Uit onderzoek van University of Edinburgh blijkt dat dit een mythe is.

De onderzoekers filmden proefpersonen en namen hun oogbewegingen op terwijl ze de waarheid spraken of logen. Een tweede groep proefpersonen kreeg de opnames te zien en werd gevraagd welke mensen een leugen vertelden.

"Uit de resultaten bleek geen relatie tussen liegen en oogbewegingen", zegt Richard Wiseman. Proefpersonen die uitleg kregen over de veronderstelde relatie tussen liegen en naar links kijken, waren bovendien niet beter in het ontmaskeren van leugenaars.  

Persconferenties

In een tweede studie analyseerden de onderzoekers opnamen van sprekers op persconferenties, waarin de sprekers om hulp vroegen bij het terugvinden van vermiste familieleden of meldden dat ze zelf slachtoffer van waren. Sommigen vertelden de waarheid, anderen bleken te liegen. Ook in dit geval bleek er geen verband te zijn tussen liegen en oogbewegingen.

"Een groot deel van de mensen gelooft dat bepaalde bewegingen maken met de ogen een teken is dat iemand liegt. Dit idee wordt zelfs in cursussen geleerd. Ons onderzoek bevestigt dit idee niet en suggereert dat het tijd is dat we stoppen met deze manier om bedrog te onthullen", aldus co-auteur Caroline Watt.

De resultaten zijn gepubliceerd in PLoS ONE.