BAARN - Botuline toxine, beter bekend als botox, biedt uitkomst bij trillende of bevende armen en handen van patiënten met multiple sclerose (MS). Dat stellen Australische onderzoekers.

"Behandelingen voor een tremor bij MS zijn vaak niet voldoende effectief, dus nieuwe alternatieven zijn noodzakelijk", vertelt onderzoeker Anneke van der Walt verbonden aan het Royal Melbourne Hospital en de University of Melbourne.

"Ons onderzoek suggereert een nieuwe aanpak van de trillende ledematen bij MS-patiënten."

Studie

Voor het onderzoek kregen 23 patiënten met MS gedurende drie maanden een botolune toxine-injectie en gedurende drie maanden een placebo. De onderzoekers bestudeerden de ernst van de tremor en in hoeverre de patiënten in staat waren om te schrijven.

Zes weken en drie maanden na de de botoxinjectie zagen de wetenschappers duidelijk verbetering in de ernst van de tremor en de schrijfmogelijkheden in vergelijking met de placebo. Op een schaal van een tot tien was de verbetering in de tremor twee punten.

Spierzwakte

Wel ontwikkelde 42 procent van de MS-patiënten spierzwakte door de botuline toxine. Bij de placebo was dit 6 procent. De spierzwakte was over het algemeen mild en na twee weken weer verdwenen.

In vervolgonderzoek behoeft deze bijwerking extra aandacht.