EINDHOVEN - Mensen bij wie borstkanker al is uitgezaaid op het moment van de diagnose, hebben baat bij het verwijderen van de borsttumor.

Nu gebeurt dat meestal niet. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Jetske Ruiterkamp, chirurg in opleiding in Máxima Medisch Centrum in Eindhoven.

Eén op de acht vrouwen krijgt in haar leven te maken met borstkanker. De ziekte komt echter ook bij mannen voor. Ongeveer 5 procent van de mensen die de diagnose borstkanker krijgt, heeft op dat moment al uitzaaiingen elders in het lichaam. Men noemt dit 'primair uitgezaaide borstkanker'. Het grootste deel van de patiënten met deze aandoening krijgt geen borstoperatie omdat de toegevoegde waarde voor hen te klein zou zijn.

​Uitgezaaide borstkanker

Ruiterkamp analyseerde voor haar promotieonderzoek een groot aantal patiëntgegevens uit de bestanden van de Nederlandse Kanker Registratie en het Integraal Kankercentrum Zuid.

De afgelopen tien jaar zijn er verschillende studies gepubliceerd, ook op basis van bestaande patiëntgegevens, waarin het verwijderen van de borsttumor verband leek te hebben met een overlevingsvoordeel voor patiënten met primair uitgezaaide borstkanker.

Het promotieonderzoek van Ruiterkamp levert hiervoor aanvullend bewijs. Wél opereren biedt deze patiëntengroep een langere levensduur van gemiddeld zeventien maanden.

Vervolgonderzoek

In haar proefschrift stelt Ruiterkamp dat er vervolgonderzoek (een gerandomiseerde klinische studie) nodig is om haar conclusies in de praktijk te toetsen. Ze heeft inmiddels zelf zo'n vervolgonderzoek opgezet: de SUBMIT-studie.