AMSTERDAM - KWF Kankerbestrijding reageert geschrokken op het onderzoek waaruit blijkt dat hoger opgeleide kankerpatiënten vaak een betere behandeling krijgen en daarmee een grotere kans hebben om de ziekte te overleven.

Het onderzoek van het Integraal Kankercentrum Zuid dat woensdagochtend in de Volkskrant verscheen, wees uit dat hoogopgeleiden vaak een ingrijpendere medische behandeling krijgen dan lager opgeleiden, die bovendien vaker gericht is op genezing.

De helft van alle onderzochte hoogopgeleide mannen die een vorm van kanker kregen, was na vijf jaar nog in leven. Van de lager opgeleide mannen bleek een derde vijf jaar later nog te leven.

"Een verrassende uitkomst", reageert woordvoerder Stan Termeer van KWF tegenover NU.nl. "De uitleg ligt desondanks voor de hand. Hogeropgeleide patiënten zoeken actiever naar mogelijke geneeswijzen en vinden die ook. Bovendien is eerder sprake van een gelijkwaardig gesprek met de arts."

"Toch is het een schokkende en zorgelijke uitkomst, die een directe consequentie met zich meedraagt. Lager opgeleide patiënten hebben minder kans op een goede behandeling en sterven daardoor eerder."

Wat Termeer betreft ligt de bal bij de artsen. "Er mag geen verschil in uitkomst zijn als een arts een behandeling voorstelt. Ook moet de arts zich beter inleven in de patiënt, weten wie hij of zij voor zich heeft en daar de manier van communiceren op aanpassen. Het kan niet zo zijn dat er maar één verhaal is."

Achterdocht

Toch ziet Termeer het voordeel dat gezonde achterdocht van patiënten oplevert niet verdwijnen. "Een patiënt die volledig op de hoogte is van de vorm van kanker waardoor hij of zij getroffen is, kan zich ook nadrukkelijker bemoeien met de behandelmethode. Daarbij kun je ook denken aan een experimentele methode. Hoogopgeleide mensen durven dat eerder aan."

"Artsen schrijven zonder twijfel oprecht de behandelmethode voor die in hun ogen het beste is. Patiënten kunnen echter doorvragen, meer informatie zoeken of een second opinion vragen", zo stelt Termeer. "Daarvan wordt de kwaliteit van de behandeling absoluut beter."

Brochure

KWF Kankerbestrijding heeft een brochure voor patiënten waarin praktische tips staan voor gesprekken over kanker met de arts.

"Mensen slaan tijdens die gesprekken vaak dicht als ze de boodschap krijgen. Hierdoor worden soms voor de patiënt essentiële vragen niet gesteld. In de brochure wordt uitgelegd hoe ze meer informatie uit zo'n gesprek kunnen halen."