BEVERWIJK – Van 1995 tot en met 2010 zijn steeds meer jonge kinderen naar een brandwondencentrum doorverwezen.

Bij oudere kinderen en volwassenen is deze trend niet zo sterk.

Het totaal aantal kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar steeg dan wel in de drie Nederlandse brandwondencentra, het totaal aantal brandwondenpatiëntjes is sinds 1995 stabiel gebleven.

De stijging komt doordat algemene ziekenhuizen kinderen met brandwonden sneller naar brandwondencentra doorverwijzen. Werden er in 1995 nog 100 patiënten in de categorie 0 - 4 jaar opgenomen, in 2010 zijn er dat 175. Momenteel is dus 1 op 4 patiënten in een brandwondencentrum niet ouder dan 4.

Diagnose

Martin Baartmans, kinderarts in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam waar één van de drie brandwondencentra is gevestigd, is tevreden over de toename aan doorverwijzingen.

"Vanuit het algemene ziekenhuis, waar de eerste opvang plaatsvindt, worden kinderen steeds vaker doorverwezen naar een brandwondencentrum. Een positieve ontwikkeling, want zo krijgen de brandwondenpatiëntjes de specialistische zorg die ze verdienen."

"Onderzoek toont echter aan dat de manier van doorverwijzen beter kan. Wat weer direct gevolgen heeft voor die cruciale eerste uren. Zo is bijvoorbeeld de inschatting van het Totaal Verbrand Lichaamsoppervlak (voor hoeveel procent is iemand verbrand?) nogal eens onjuist. Ook komt 20 procent van de kinderen zonder pijnmedicatie in het brandwondencentrum aan", aldus Baartmans.

Acute opvang

Martin Baartmans juicht de huidige ontwikkeling van Nederlandse richtlijnen m.b.t. de eerste opvang van brandwondenslachtoffers toe.

"Eenduidige afspraken en meer simpele adviezen verbeteren de acute opvang en diagnose bij doorverwijzing. Maar daarnaast zie ik ook kansen in het verbeteren van bestaande cursussen voor artsen en verpleegkundigen en het gebruik van multimedia in de communicatie tussen verwijzers en specialisten van brandwondencentra. Dit tezamen zal de doorverwijzing verbeteren en daar zijn de brandwondenpatiënten, volwassenen én kinderen, mee gebaat."