DEN HAAG - Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft maandag aan de Gezondheidsraad gevraagd om het advies over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker te actualiseren.

Momenteel krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek.

De minister vraagt de Gezondheidsraad om breed te kijken bij het updaten van het advies en de geluiden uit medische vakbladen mee te nemen.

Zo wordt regelmatig getwijfeld aan het nut van gezondheidsonderzoek omdat screening overdiagnose op zou leveren. Daarentegen bestaan er ook aanbevelingen om juist jonger te beginnen met screenen om meer gevallen van borstkanker vroegtijdig op te sporen.

Overleving

Het bevolkingsonderzoek wordt sinds eind jaren '80 uitgevoerd. Tussen 1989 en 2009 is de tienjaarsoverleving gestegen van 64 naar 76 procent, schrijft de minister in haar brief. Met tienjaarsoverleving wordt gedoeld op het aantal mensen dat tien jaar na het vaststellen van de diagnose borstkanker nog in leven is.

Sinds 1986 is de sterfte aan borstkanker met 31 procent gedaald. Dat komt deels door de screening en deels door de betere behandeling.

Minister Schippers wil dat de Gezondheidsraad uiterlijk eind volgend jaar met een nieuw advies komt.