BAARN - Kinderen met ADHD kunnen baat hebben bij extra beweging. Sporten verbetert hun concentratievermogen en vermindert gedragsproblemen.

Dit blijkt uit onderzoek van de Université de Montréal.

Een groep van tien kinderen met ADHD deed tien weken lang mee aan een teamsport, zoals basketbal of voetbal.

Drie keer per week bewogen ze 45 minuten. Voor en na dit sportprogramma ondergingen ze allerlei neuropsychologische onderzoeken, waarbij hun concentratievermogen werd getest. Hun ouders en leraren vulden bovendien vragenlijsten in over hun gedrag en sociale vaardigheden.

Minder problemen

"Gedurende het programma gaven ouders en leraren aan dat alle gemeten gedragsproblemen verminderden, zoals agressie, angst, depressie en sociale stoornissen", zegt Claudia Verret. Ook werden de kinderen mindere impulsief.

"Docenten vertelden dat de kinderen langer konden blijven zitten na een training".

Concentratie

De concentratieproblemen werden eveneens minder. De kinderen maakten nog steeds fouten bij de neuropsychologische testen, maar ze konden ze sneller invullen. Bovendien ging hun motoriek vooruit.

Claudia Verret geeft toe dat haar onderzoek nog maar een eerste verkenning is vanwege het kleine aantal deelnemers. Toch vind ze haar resultaten bemoedigend. Mogelijk kan overwogen worden beweging toe te voegen aan de huidige behandelingen bij ADHD.