AMSTERDAM - Mensen die kampen met een depressie moeten voortaan minder snel aan de medicijnen.

Ze moeten eerst het advies krijgen het met psychotherapie te proberen. Dat is de teneur van een herziene richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt krijgt in de nieuwe richtlijn meer aandacht.

Iemand met klachten over depressieve zou van de huisarts eerst voorlichting moeten krijgen. Als daarna wordt geconstateerd dat de patiënt een depressie heeft zouden dagstructurering en een kortdurende behandeling van een psycholoog de eerstvolgende stap moeten zijn. Pas daarna komen psychotherapie en antidepressiva in zicht.

Slechts als de depressie ertoe leidt dat iemand niet kan functioneren in zijn sociale omgeving, ernstig lijdt onder de klachten of nog andere psychische aandoeningen heeft, zou meteen psychotherapie of een antidepressivum aangeboden moeten worden.

Acht miljoen

Nederlandse apothekers verstrekten in 2010 acht miljoen keer antidepressiva. Het gebruik steeg met twee procent ten opzichte van het jaar ervoor. De medicijnen kostten bij elkaar ruim 42 miljoen euro, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen.