DEN HAAG - Het zou niet meer mogelijk moeten zijn dat mensen met zorgverzekeringen die dagelijks of maandelijks opzegbaar zijn, tussentijds overstappen naar een uitgebreidere polis als ze plotseling meer zorg nodig hebben.

Die ruimte ondermijnt de solidariteit in het systeem waarbij zorgverzekeraars gecompenseerd worden die relatief veel ongezonde verzekerden hebben.

Zij moeten immers iedereen voor de basisverzekering accepteren en mogen geen onderscheid maken bij de zorgpremie.

Zorgbehoefte

Als iemand met weinig zorgbehoefte tussentijds kan overstappen als hij wel meer zorg nodig heeft, kan het risico worden afgewenteld op collega-verzekeraars. Dat concludeert een commissie onder leiding van Henk Don die op verzoek van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) de zogenoemde risicoverevening in de zorg heeft bekeken.

De commissie vindt het ook onwenselijk dat verzekeraars voordelige polissen aanbieden aan groepen verzekerden die relatief weinig kosten opleveren, zoals studenten en hoogopgeleiden.

Informatie

De commissie concludeert dat er voldoende informatie beschikbaar is over welke groepen verzekerden veel kosten opleveren en welke weinig, maar dat zorgverzekeraars hier vrijwel niets mee doen. Maar het gevaar van risicoselectie blijft, zo waarschuwt Don.

Een betere compensatie van de gezondheidsverschillen is volgens hem dan ook nodig. ''Om ondermijning van de solidariteit in het zorgstelsel te voorkomen, is een voortdurende monitoring en bijstelling van de risicoverevening noodzakelijk'', aldus Don.