AMSTERDAM - Mensen met zelfmoordgedachten hebben baat bij een online zelfhulpcursus, zo blijkt uit het promotieonderzoek van Bregje van Spijker.

Deelnemers die de zelfhulp gebruikten piekerden na zes weken duidelijk minder dan volwassenen die op een wachtlijst stonden.

Mensen met zelfmoordgedachten denken vaak dat ze hun problemen zelf moeten kunnen oplossen. Ze schamen zich om naar een hulpverlener te gaan of hebben hiermee eerder onprettige ervaringen gehad.

In dit isolement kunnen zij de controle op kwellende gedachten aan zelfmoord verliezen waardoor ze steeds meer gaan piekeren. Omdat zij geen hulp zoeken, kunnen zij niet profiteren van eenvoudige technieken die hun denken weer in goede banen kunnen leiden.

Online cursus

Om mensen met zelfmoordgedachten toch te bereiken is een online zelfhulp ontwikkeld. Deelnemers krijgen via www.113Online.nl zes weken iedere week nieuwe oefeningen aangeboden om het piekeren over zelfmoord onder controle te krijgen.

Door bijvoorbeeld dagelijks piekerkwartieren in te stellen kan worden geprobeerd het piekeren te beperken. Deelnemers bleken na deze zes weken minder te piekeren dan mensen die op een wachtlijst stonden. Daarnaast bleek dat de cursus, die zonder begeleiding van een psycholoog werd aangeboden, relatief goedkoop is.

Eerste stap

De online zelfhulp is niet bedoeld als vervanging voor eventuele hulpverlening door psychiater of psycholoog, maar als eerste stap in het hulpzoekproces of als aanvulling op hulp in de geestelijke gezondheidszorg.

Deelnemers worden daarom aangemoedigd ook hulp te zoeken bij de GGZ of om steun te zoeken bij vrienden, familie of huisarts.