RIJSWIJK - Artsen vinden zelf dat ze te lang doorgaan met behandelen als een ernstig zieke patiënt in de laatste fase van zijn leven is.

Dat blijkt uit een enquête van tijdschrift Medisch Contact en artsenfederatie KNMG onder ruim 700 artsen.

Meer dan 60 procent vindt dat de behandeling te lang doorgaat, ondanks dat patiënten en hun familie daar vaak op aandringen. Bovendien vinden de artsen dat die zorg vaak in strijd is met het welzijn van patiënten.

''Dokters hebben de neiging de wereld rooskleuriger voor te stellen dan ze is. Uit een positieve intentie, maar naderhand blijkt dan dat ze het beter niet kunnen doen'', meent KNMG-voorzitter en medicus Arie Kruseman.

Mening

De meeste artsen laten het van de mening van de patiënt afhangen of er nog wordt doorgegaan met de behandeling. Anderzijds heeft zo'n 70 procent van de medici er moeite mee om een gesprek over een naderend levenseinde te voeren, waardoor dat gesprek vaak te laat wordt gevoerd, zo menen de geënquêteerde mensen.