DEN HAAG - Als er een eigen bijdrage voor medicijnen van 9 euro per recept komt, dan betalen met name 65-plussers daarvoor.

Het kabinet wilde deze maatregel, met een maximale eigen bijdrage van 380 euro, invoeren maar door het vallen van het kabinet staat het plan op losse schroeven.

Omdat er in de toekomst waarschijnlijk toch bezuinigd moet worden op de zorg, berekende de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) wat deze maatregel zou inhouden.

Als de eigen bijdrage in 2011 al was ingevoerd, hadden 260.000 mensen het maximale bedrag van 380 euro moeten betalen. In totaal zou er 780 miljoen euro mee opgehaald zijn, bijna de helft daarvan zou door 65-plussers betaald worden.

De ouderenbonden zijn daar bijzonder ontstemd over. Samen met de apothekersorganisatie KNMP luiden onder meer ANBO en Unie KBO de noodklok over deze mogelijke bezuiniging.