DEN HAAG - Er moeten voor tandartsen richtlijnen komen die aangeven wat de beste behandeling is voor een bepaalde aandoening. Dat bepleit de Gezondheidsraad in een vrijdag gepresenteerd rapport.

De raad wil een systeem dat vergelijkbaar is met de geneeskunde.

Volgens de raad moet er meer onderzoek worden gedaan, om zo wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen te kunnen opstellen.

Dat zou de kwaliteit van de zorg verbeteren en de verschillen in de aanpak van verschillende tandartsen verkleinen. Ook kunnen de artsen zo laten zien hoe de kwaliteit zich verhoudt tot de kosten.

Volgens de Gezondheidsraad zijn er nu te weinig richtlijnen en als ze er zijn, dan worden ze nauwelijks nageleefd. Als voorbeeld geeft de raad een vaste frequentie voor periodieke controles, terwijl het van de persoon afhangt hoe vaak zo'n controle nodig is.