AMSTERDAM - Jaarlijks belanden gemiddeld 15.000 mensen in het ziekenhuis na zelfverminking.

Ruim een kwart van hen is jonger dan 25 jaar, blijkt donderdag uit cijfers van Consument en Veiligheid over de periode 2006 tot 2010.

In die periode steeg vooral het aantal zelfverminkingen in de leeftijdsgroep 20 tot 24 jaar, met bijna 60 procent.

Naar schatting zijn jaarlijks 1800 slachtoffers tussen de 20 en 24 jaar oud, 1600 hebben de leeftijd 15 tot 19 jaar.

Twee derde van hen vergiftigt zichzelf, voornamelijk met medicijnen. Een kwart gebruikt een scherp voorwerp, zoals een mes of scheermes, om zichzelf te verminken.

Zelfmoord

Driekwart van de jongeren tussen 20 en 24 jaar is vrouw. Als het gaat om zelfverminking met een dodelijke afloop, ofwel zelfmoord, zijn de mannen echter oververtegenwoordigd.

Meer dan driekwart van de mannen overleeft de zelf toegebrachte verminkingen niet, tegenover 22 procent van de vrouwen.

Consument en Veiligheid heeft geen eenduidige verklaring voor die forse stijging. ''Het is bekend dat er in die leeftijd veel gebeurt in je leven. Studie, baan, relaties. Dat zijn ingrijpende zaken die voor veel jongeren gevoelens van onzekerheid met zich meebrengen", aldus een woordvoerder van de organisatie.

Ernstige verwondingen

Van alle slachtoffers worden jaarlijks zo'n 9400 mensen met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Daarvan zijn er negentienhonderd jonger dan 25 jaar.

Tussen 2006 en 2010 hebben jaarlijks gemiddeld honderddertig jongeren een einde aan hun leven gemaakt. Dat is acht procent van alle zelfmoordslachtoffers.