BAARN - In Europa wordt er twee keer zoveel alcohol geconsumeerd als in de rest van de wereld. Europeanen drinken jaarlijks gemiddeld 12,5 liter pure alcohol, oftewel bijna drie drankjes per dag.

Dit meldt de World Health Organization (WHO) in het nieuwe rapport 'Alcohol in the European Union'.

In Centraal-Oost- en Oost-Europa gaat er de meeste drank doorheen (14,5 liter pure alcohol per volwassene, per jaar), vergeleken met 12,4 liter in Centraal-West- en West-Europa, 11,2 liter in Zuid-Europa en 10,4 liter in de Noordelijke landen.

Als deze cijfers worden afgezet tegen de indicatoren van gevaarlijk drinken – drinken buiten de maaltijden om, drinken in openbare gelegenheden en onregelmatig heel veel (binge) drinken – ziet het plaatje er anders uit.

Op een schaal van 1 tot 5 scoren de Noordelijke landen 2,8 wat betreft gevaarlijk drinkgedrag, vergeleken met 2,9 in Oost-Europa, 1,5 in West-Europa en 1,1 in Zuid-Europa.

Overleden

In de afgelopen tien jaar nam het alcoholgebruik in Noord- en Oost-Europa toe, terwijl het in West- en Zuid-Europa daalde.

In 2004 overleden in Europa gemiddeld 57 op de 100.000 mannen en 15 op de 100.000 vrouwen ten gevolge van alcohol.

Deze sterftecijfers verschillen sterk per regio: in het Oosten overleden 129 mannen en 27 vrouwen per 100.000 aan drankgebruik tegenover 30 mannen en 10 vrouwen per 100.000 in Zuid-Europa.

Doodsoorzaken

Regionale verschillen in drinkgedrag zorgen daarnaast voor verschillende doodsoorzaken. Zo komen hart- en vaatziekten en verkeersongelukken vaker voor in Oost-Europa, door de grote hoeveelheden alcohol die daar gedronken worden.

In de Noordelijke landen overleden er meer mensen aan geestelijke en neurologische aandoeningen. In Zuid-Europa komt meer kanker voor, omdat daar twintig jaar geleden meer gedronken werd en het vaak lange tijd duurt voordat kanker zich ontwikkelt.

"Europa heeft de dubieuze eer twee keer zoveel te drinken als de rest van de wereld. Dit heeft duidelijke consequenties voor de gezondheid van drinkers, hun omgeving en de maatschappij.

De boodschap van dit rapport is dat de alcoholgerelateerde belasting voor de gezondheid vermeden kan worden", zegt  Zsuzsanna Jakab, regiodirecteur van de Europese afdeling van de WHO.