BAARN - Jaarlijks krijgen ongeveer 240.000 basisschoolleerlingen te maken met hoofdluis.

Woensdag 29 februari organiseert het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH) de jaarlijkse Luizendag.

Alle basisscholen die zich hebben opgegeven, gaan op deze dag de kinderen extra goed controleren op hoofdluis; teneinde het aantal besmettingen terug te dringen.

Doelstelling

]Jaarlijks krijgen ongeveer 240.000 kinderen op de basisschool te maken met hoofdluis. Dit betekent dat 15 procent van alle kinderen tussen de vier en twaalf jaar besmet worden. De doelstelling van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH) is om het huidige aantal besmettingen terug te brengen van 15 procent naar 1 procent in 2014.

Het LSH hoopt dit doel onder meer te bereiken door actieve voorlichting. Er doen namelijk ontzettend veel hoofdluisfabels de ronde. Ook het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en nauwe samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ervaringsdeskundigen

De LSH is opgericht door ervaringsdeskundigen: ouders met kinderen op de basisschool. Zij weten als geen ander hoe het is als er bij je kind hoofdluis is gecontstateerd. Dankzij de Luizendag hopen ze op een positieve en ludieke manier aandacht voor hoofdluisbesmetting en preventie daarvan te trekken.