AMSTERDAM - Zo'n 70 mensen hebben al aangegeven dat ze op een wachtlijst willen voor de Levenseindekliniek. Donderdag gaat de kliniek van start en dan pas mogen belangstellenden zich echt inschrijven.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) kreeg, nadat begin februari de startdatum van de kliniek bekend was gemaakt, veel telefoontjes van patiënten. Het aantal boze reacties daarentegen was te verwaarlozen.

Voor de zogenoemde Levenseindekliniek gaan zes gespecialiseerde teams van een arts en een verpleegkundige bij mensen die niet meer verder willen leven, thuis euthanasie toepassen.

Het gaat om mensen die volgens de criteria onder de euthanasiewet zouden vallen, maar zich bijvoorbeeld door de eigen arts niet serieus genomen voelen in hun stervenswens. Later in dit jaar kunnen mensen ook in de kliniek overlijden.

De NVVE verwacht op basis van schattingen ongeveer 1000 verzoeken per jaar voor euthanasie aan huis te krijgen.